Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin. Sofonjáš 3,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin. Sofonjáš 3,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.