Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Sofonjáš 3,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Sofonjáš 3,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.