Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." Sofonjáš 3,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá." Sofonjáš 3,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.