Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen den bude Jeruzalému řečeno: "Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Sofonjáš 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

V onen den bude Jeruzalému řečeno: "Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Sofonjáš 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.