Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Sofonjáš 3,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Sofonjáš 3,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.