Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofonjáš 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofonjáš 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.