Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z druhé strany kúšských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar. Sofonjáš 3,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Ageus, Kapitola 1

Ageus 2


Ageus, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Z druhé strany kúšských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar. Sofonjáš 3,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.