Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází; jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Sofonjáš 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Vyhladil jsem národy, jejich cimbuří zpustla, jejich ulice jsem zničil, nikdo jimi neprochází; jejich města jsou vylidněna, nikdo v nich nesídlí. Sofonjáš 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.