Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného; Sofonjáš 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci za večera, do jitra nenechají nic neohryzaného; Sofonjáš 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.