Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá v Hospodina, nepřibližuje se k svému Bohu. Sofonjáš 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá v Hospodina, nepřibližuje se k svému Bohu. Sofonjáš 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.