Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také vy, Kúšijci, budete skoleni mým mečem! Sofonjáš 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Také vy, Kúšijci, budete skoleni mým mečem! Sofonjáš 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.