Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hrozný bude Hospodin, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa, i všechny ostrovy pronárodů. Sofonjáš 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 3

Ageus 1


Ageus, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Hrozný bude Hospodin, až udeří na ně: stihne úbytěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa, i všechny ostrovy pronárodů. Sofonjáš 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.