Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přímoří se stane krajem pastvin s chýšemi pastýřů, s ovčími ohradami, Sofonjáš 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 3

Sofonjáš 3

Komentáře k verši :

Přímoří se stane krajem pastvin s chýšemi pastýřů, s ovčími ohradami, Sofonjáš 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.