Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Sofonjáš 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Sofonjáš 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.