Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V onen den, je výrok Hospodinův, se ozve úpění od Rybné brány a kvílení z druhé strany, veliký třeskot od pahorků. Sofonjáš 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 2

Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

V onen den, je výrok Hospodinův, se ozve úpění od Rybné brány a kvílení z druhé strany, veliký třeskot od pahorků. Sofonjáš 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.