Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stane se v den Hospodinova obětního hodu: Ztrestán velmože i královské syny, všechny ty, kdo si oblékají cizokrajný šat; Sofonjáš 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 2

Sofonjáš 3


Sofonjáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Stane se v den Hospodinova obětního hodu: Ztrestán velmože i královské syny, všechny ty, kdo si oblékají cizokrajný šat; Sofonjáš 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.