Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. Sofonjáš 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 2

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. Sofonjáš 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.