Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ty, kdo odpadli od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho. Sofonjáš 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

ty, kdo odpadli od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho. Sofonjáš 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.