Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned Hospodinu a jím se zapřísahají, a hned zase přísahají při svém Melekovi, Sofonjáš 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned Hospodinu a jím se zapřísahají, a hned zase přísahají při svém Melekovi, Sofonjáš 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.