Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův. Sofonjáš 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 1

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův. Sofonjáš 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.