Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 1

Sofonjáš 2


Sofonjáš, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.