Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vidím, jak hrouží se v nicotu kúšanské stany, jak se chvějí stanové houně midjanské země. Abakuk 3,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 3

Sofonjáš 1


Sofonjáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vidím, jak hrouží se v nicotu kúšanské stany, jak se chvějí stanové houně midjanské země. Abakuk 3,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.