Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu mu odpovídat. Abakuk 2,11›››
Bible
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 3

Abakuk 3




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

I kámen ze zdi bude křičet, trám z kovu mu odpovídat. Abakuk 2,11





Počet veršů v Bibli je 31 167.