Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. Abakuk 2,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 3

Abakuk 3

Komentáře k verši :

Rozhodl ses k hanbě svého domu učinit konec mnohým národům; hřešíš sám proti sobě. Abakuk 2,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.