Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin mi odpověděl, řekl: "Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Abakuk 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Hospodin mi odpověděl, řekl: "Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Abakuk 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.