Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody? Abakuk 1,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody? Abakuk 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.