Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? Abakuk 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo? Abakuk 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.