Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Abakuk 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 3


Abakuk, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? Abakuk 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.