Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu. Abakuk 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu. Abakuk 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.