Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Abakuk 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 2

Abakuk 2

Komentáře k verši :

Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Abakuk 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.