Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Abakuk 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Abakuk 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.