Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Abakuk 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Abakuk 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.