Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou. Nahum 3,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

byť tvých překupníků bylo víc než nebeských hvězd, brouci se vykuklí a odlétnou. Nahum 3,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.