Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I ty se opojíš a budeš omámeno. I ty budeš hledat záštitu před nepřítelem. Nahum 3,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 3


Abakuk, Kapitola 1

Abakuk 2


Abakuk, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

I ty se opojíš a budeš omámeno. I ty budeš hledat záštitu před nepřítelem. Nahum 3,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.