Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kúš tak mocný, Egypt nekonečný, Pút i Lúbim byly tvými pomocníky. Nahum 3,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 3


Abakuk, Kapitola 1

Abakuk 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Kúš tak mocný, Egypt nekonečný, Pút i Lúbim byly tvými pomocníky. Nahum 3,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.