Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyš! Bičů svist, dunění kol! Dusot koní, hřmot vozby! Nahum 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Slyš! Bičů svist, dunění kol! Dusot koní, hřmot vozby! Nahum 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.