Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kam se podělo to doupě lvů, místo, kde lvíčata krmívali? Když lev vycházel za kořistí, lvíče tam zůstávalo a nikdo je nevyplašil. Nahum 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Kam se podělo to doupě lvů, místo, kde lvíčata krmívali? Když lev vycházel za kořistí, lvíče tam zůstávalo a nikdo je nevyplašil. Nahum 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.