Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ninive bývalo odedávna jako rybník plný vod. A nyní utíkají. Zastavte se, stůjte! Nikdo se však ani neohlédne. Nahum 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 3

Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Ninive bývalo odedávna jako rybník plný vod. A nyní utíkají. Zastavte se, stůjte! Nikdo se však ani neohlédne. Nahum 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.