Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Je rozhodnuto. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bijí se v prsa. Nahum 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 3

Abakuk 1


Abakuk, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Je rozhodnuto. Obnažena a odvlékána je Ištar, její děvy kvílí jako holubice a bijí se v prsa. Nahum 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.