Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Brány při řece jsou otevřeny; chrám se hroutí. Nahum 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 3

Nahum 3


Abakuk, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Brány při řece jsou otevřeny; chrám se hroutí. Nahum 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.