Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
S připomínkou svých vznešených božstev klopýtavým během ženou se k ninivským hradbám. Je zřízen ochranný kryt. Nahum 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 3

Nahum 3

Komentáře k verši :

S připomínkou svých vznešených božstev klopýtavým během ženou se k ninivským hradbám. Je zřízen ochranný kryt. Nahum 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.