Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prostranství podobny pochodním, míhají se jako blesky. Nahum 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 3

Nahum 3

Komentáře k verši :

Vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prostranství podobny pochodním, míhají se jako blesky. Nahum 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.