Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ninive, už na tebe táhne ten, jenž tě rozmetá. Jen si hlídej pevnost. Číhej u cesty. Posilni svá bedra. Seber veškerou svou sílu. Nahum 2,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ninive, už na tebe táhne ten, jenž tě rozmetá. Jen si hlídej pevnost. Číhej u cesty. Posilni svá bedra. Seber veškerou svou sílu. Nahum 2,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.