Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce. Nahum 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce. Nahum 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.