Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm. Nahum 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 1


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Zapletou se v hloží svými pitkami zpiti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm. Nahum 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.