Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele. Nahum 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 1


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Valící se povodní učiní konec tomuto místu, tma bude pronásledovat jeho nepřátele. Nahum 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.