Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 1


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.