Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. Nahum 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Nahum 1


Nahum, Kapitola 2

Nahum 3


Nahum, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. Nahum 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.