Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům. Micheáš 7,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Komentáře k verši :

prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům. Micheáš 7,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.