Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prach budou lízat jako had; jako zeměplazi polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu. Tebe se budou bát. Micheáš 7,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7
Nahum 1


Nahum, Kapitola 1

Nahum 2


Nahum, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Prach budou lízat jako had; jako zeměplazi polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu. Tebe se budou bát. Micheáš 7,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.